آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی افرا
نماد 30 رقمی افرانت
کد 5 رقمی نماد AFRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3AFRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت افرانت
نام لاتین شرکت Afra Net Co.
کد 4 رقمی شرکت AFRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3AFRZ0001
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه سایر فعالیت های رایانه ای