صنهال - صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صنهال
نماد 30 رقمی صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
کد 5 رقمی نماد NHAL1
کد 12 رقمی نماد IRT1NHAL0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
نام لاتین شرکت Nahal ETF
کد 4 رقمی شرکت NHAL
کد 12 رقمی شرکت IRT1NHAL0000
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت