چکارن - کارتن‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چکارن
نماد 30 رقمی کارتن‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد KRTI1
کد 12 رقمی نماد IRO1KRTI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارتن‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Carton
کد 4 رقمی شرکت KRTI
کد 12 رقمی شرکت IRO1KRTI0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات کاغذی
زیرگروه تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها