تمشک - صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تمشک
نماد 30 رقمی صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
کد 5 رقمی نماد TMSK1
کد 12 رقمی نماد IRT1TMSK0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
نام لاتین شرکت Tameshk ETF
کد 4 رقمی شرکت TMSK
کد 12 رقمی شرکت IRT1TMSK0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق س. صندوق در صندوق