تبرک - گروه کارخانجات صنعتی تبرک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تبرک
نماد 30 رقمی گروه کارخانجات صنعتی تبرک
کد 5 رقمی نماد TIGZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TIGZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک
نام لاتین شرکت Tabarok Ind. Group
کد 4 رقمی شرکت TIGZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TIGZ0000
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی