تصمیم - صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 14:58:41
حباب قیمت
آخرین قیمت 31959 0.13
اولین قیمت 31958 0.13
بیشترین قیمت 31968 0.16
کمترین قیمت 31957 0.13
قیمت پایانی 31958 0.13
قیمت پایانی روز قبل 31917
حداکثر قیمت مجاز 35108.00 10
حداقل قیمت مجاز 28726.00 -10
تعداد معاملات 106
حجم معاملات 18251315
ارزش معاملات 583284651355
میانگین حجم ماه 9477883

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/03/30 11:28:00
آخرین NAV 31956 0.05
NAV روز قبل 31940

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 596062 17655253
حجم فروش 2040237 16211078
تعداد خرید 32 2
تعداد فروش 35 4

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی تصمیم
نماد 30 رقمی صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
کد 5 رقمی نماد SDVI1
کد 12 رقمی نماد IRT1SDVI0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
نام لاتین شرکت Tasmim ETF
کد 4 رقمی شرکت SDVI
کد 12 رقمی شرکت IRT1SDVI0009
بازار بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

تبادل نظر