تصمیم - صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

آخرین تغییرات

1402/12/08 14:48:02
آخرین قیمت 29888 0.08
اولین قیمت 29887 0.08
بیشترین قیمت 29888 0.08
کمترین قیمت 29887 0.08
قیمت پایانی 29887 0.08
قیمت پایانی روز قبل 29863
حداکثر قیمت مجاز 32849.00 10
حداقل قیمت مجاز 26877.00 -10
تعداد معاملات 202
حجم معاملات 1976629
ارزش معاملات 59076353254
میانگین حجم ماه 12673965

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1167576 809053
حجم فروش 927742 1048887
تعداد خرید 80 1
تعداد فروش 89 3

شناسه سهام

نماد فارسی تصمیم
نماد 30 رقمی صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
کد 5 رقمی نماد SDVI1
کد 12 رقمی نماد IRT1SDVI0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
نام لاتین شرکت Tasmim ETF
کد 4 رقمی شرکت SDVI
کد 12 رقمی شرکت IRT1SDVI0009
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت