وارس - سرمایه گذاری ارس صبا

آخرین تغییرات

1402/11/04 12:30:00
آخرین قیمت 47500.0000 3.04
اولین قیمت 45500.0000 -1.3
بیشترین قیمت 47500.0000 3.04
کمترین قیمت 45500.0000 -1.3
قیمت پایانی 46400.0000 0.65
قیمت پایانی روز قبل 46100.0000
حداکثر قیمت مجاز 47500.0000 3.04
حداقل قیمت مجاز 44800.0000 -2.82
تعداد معاملات 339
حجم معاملات 1895652
ارزش معاملات 87983176750.0000
میانگین حجم ماه 1292611

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1671521 224131
حجم فروش 1895652 0
تعداد خرید 75 4
تعداد فروش 97 0

شناسه سهام

نماد فارسی وارس
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری ارس صبا
کد 5 رقمی نماد ARSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ARSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری ارس صبا
نام لاتین شرکت Aras Invest.
کد 4 رقمی شرکت ARSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ARSP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی