صیبا503 - صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صیبا503
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد AC8Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AC080531
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sukuk SIBA503
کد 4 رقمی شرکت AC08
کد 12 رقمی شرکت IRB6AC080531
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری