کمینا - شیشه سازی مینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کمینا
نماد 30 رقمی شیشه سازی مینا
کد 5 رقمی نماد MIGP1
کد 12 رقمی نماد IRO7MIGP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیشه سازی مینا
نام لاتین شرکت Mina Glass
کد 4 رقمی شرکت MIGP
کد 12 رقمی شرکت IRO7MIGP0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه