کمینا - شیشه سازی مینا

آخرین تغییرات

1402/11/28 11:13:00
آخرین قیمت 14630.0000 0
اولین قیمت 14630.0000 0
بیشترین قیمت 14630.0000 0
کمترین قیمت 14630.0000 0
قیمت پایانی 15060.0000 2.94
قیمت پایانی روز قبل 14630.0000
حداکثر قیمت مجاز 15810.0000 8.07
حداقل قیمت مجاز 14310.0000 -2.19
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 262092

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 57810 0
حجم فروش 57810 0
تعداد خرید 2 0
تعداد فروش 1 0

شناسه سهام

نماد فارسی کمینا
نماد 30 رقمی شیشه سازی مینا
کد 5 رقمی نماد MIGP1
کد 12 رقمی نماد IRO7MIGP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیشه سازی مینا
نام لاتین شرکت Mina Glass
کد 4 رقمی شرکت MIGP
کد 12 رقمی شرکت IRO7MIGP0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه