زفکا - کشت و دامداری فکا

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/05/03 12:29:58
آخرین قیمت 2057 2.14
اولین قیمت 1960 -2.68
بیشترین قیمت 2080 3.28
کمترین قیمت 1960 -2.68
قیمت پایانی 2025 0.55
قیمت پایانی روز قبل 2014
حداکثر قیمت مجاز 2134.00 5.96
حداقل قیمت مجاز 1894.00 -5.96
تعداد معاملات 434
حجم معاملات 9843140
ارزش معاملات 19931143762
میانگین حجم ماه 11259213

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 9307987 535153
حجم فروش 9517590 325550
تعداد خرید 95 4
تعداد فروش 144 2

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی زفکا
نماد 30 رقمی کشت و دامداری فکا
کد 5 رقمی نماد FAAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FAAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و دامداری فکا
نام لاتین شرکت FKA AGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت FAAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FAAZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

تبادل نظر