زبینا - کشاورزی و دامپروری بینالود

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زبینا
نماد 30 رقمی کشاورزی و دامپروری بینالود
کد 5 رقمی نماد BAHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3BAHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود
نام لاتین شرکت Binalood AGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت BAHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BAHZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی