بنو - بیمه تجارت نو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بنو
نماد 30 رقمی بیمه تجارت نو
کد 5 رقمی نماد TNIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TNIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه تجارت نو
نام لاتین شرکت Tejarat-No Ins.
کد 4 رقمی شرکت TNIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TNIZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی