تپکو - تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تپکو
نماد 30 رقمی تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
کد 5 رقمی نماد HPKP1
کد 12 رقمی نماد IRO7HPKP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
نام لاتین شرکت S*Hepco
کد 4 رقمی شرکت HPKP
کد 12 رقمی شرکت IRO7HPKP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان