وتوشه - سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وتوشه
نماد 30 رقمی سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
کد 5 رقمی نماد TSHE1
کد 12 رقمی نماد IRO1TSHE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
نام لاتین شرکت Pars Tousheh
کد 4 رقمی شرکت TSHE
کد 12 رقمی شرکت IRO1TSHE0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات