صشهر602 - صکوک مرابحه شهر602-3ماهه21%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صشهر602
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه شهر602-3ماهه21%
کد 5 رقمی نماد AE681
کد 12 رقمی نماد IRB6AE680621
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه شهر602-3ماهه21%
نام لاتین شرکت Sukuk Shahr602
کد 4 رقمی شرکت AE68
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE680627
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی