گلدیرا - صنایع گلدیران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گلدیرا
نماد 30 رقمی صنایع گلدیران
کد 5 رقمی نماد GOIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GOIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع گلدیران
نام لاتین شرکت GoldIran
کد 4 رقمی شرکت GOIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GOIZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی