گلدیرا - صنایع گلدیران

آخرین تغییرات

1402/12/12 09:40:14
آخرین قیمت 6240 1.3
اولین قیمت 6040 -1.95
بیشترین قیمت 6240 1.3
کمترین قیمت 6010 -2.44
قیمت پایانی 6050 -1.79
قیمت پایانی روز قبل 6160
حداکثر قیمت مجاز 6460.00 4.87
حداقل قیمت مجاز 5860.00 -4.87
تعداد معاملات 122
حجم معاملات 1715202
ارزش معاملات 10377317390
میانگین حجم ماه 11632700

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1331327 383875
حجم فروش 1715202 0
تعداد خرید 56 1
تعداد فروش 35 0

شناسه سهام

نماد فارسی گلدیرا
نماد 30 رقمی صنایع گلدیران
کد 5 رقمی نماد GOIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GOIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع گلدیران
نام لاتین شرکت GoldIran
کد 4 رقمی شرکت GOIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GOIZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی