آریا - پلیمر آریا ساسول

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:56
آخرین قیمت 88150 0.06
اولین قیمت 88000 -0.11
بیشترین قیمت 89000.0000 1.02
کمترین قیمت 88000.0000 -0.11
قیمت پایانی 88350 0.28
قیمت پایانی روز قبل 88100
حداکثر قیمت مجاز 92500.00 4.99
حداقل قیمت مجاز 83700.00 -4.99
تعداد معاملات 683
حجم معاملات 241603
ارزش معاملات 21343403100
میانگین حجم ماه 670803

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 226753 14850
حجم فروش 234441 7162
تعداد خرید 219 1
تعداد فروش 333 2

شناسه سهام

نماد فارسی آریا
نماد 30 رقمی پلیمر آریا ساسول
کد 5 رقمی نماد APOZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3APOZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پلیمر آریا ساسول
نام لاتین شرکت Arya Sasol Polymer
کد 4 رقمی شرکت APOZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3APOZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود