آپ - آسان پرداخت پرشین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آپ
نماد 30 رقمی آسان پرداخت پرشین
کد 5 رقمی نماد APPE1
کد 12 رقمی نماد IRO1APPE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت آسان پرداخت پرشین
نام لاتین شرکت Asan Pardakht Pers
کد 4 رقمی شرکت APPE
کد 12 رقمی شرکت IRO1APPE0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار