پرسپولیس - پرسپولیس

آخرین تغییرات

1402/11/21 11:52:00
آخرین قیمت 1812.0000 -0.11
اولین قیمت 1812.0000 -0.11
بیشترین قیمت 1812.0000 -0.11
کمترین قیمت 1812.0000 -0.11
قیمت پایانی 1868.0000 2.98
قیمت پایانی روز قبل 1814.0000
حداکثر قیمت مجاز 1924.0000 6.06
حداقل قیمت مجاز 1812.0000 -0.11
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 477219

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 351040 0
حجم فروش 350591 449
تعداد خرید 11 0
تعداد فروش 168 1

شناسه سهام

نماد فارسی پرسپولیس
نماد 30 رقمی پرسپولیس
کد 5 رقمی نماد PSPP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PSPP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پرسپولیس
نام لاتین شرکت Persepolis
کد 4 رقمی شرکت PSPP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PSPP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
زیرگروه فعالیت های باشگاه های ورزشی