پرسپولیس - پرسپولیس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پرسپولیس
نماد 30 رقمی پرسپولیس
کد 5 رقمی نماد PSPP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PSPP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پرسپولیس
نام لاتین شرکت Persepolis
کد 4 رقمی شرکت PSPP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PSPP0009
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی
زیرگروه فعالیت های باشگاه های ورزشی