فتوسا - تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فتوسا
نماد 30 رقمی تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
کد 5 رقمی نماد ILZZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ILZZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
نام لاتین شرکت Iranian Lead&Zinc
کد 4 رقمی شرکت ILZZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ILZZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن