حریل - ریل پردازسیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حریل
نماد 30 رقمی ریل پردازسیر
کد 5 رقمی نماد HRLZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3HRLZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ریل پردازسیر
نام لاتین شرکت Reyl Pardazseir
کد 4 رقمی شرکت HRLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3HRLZ0006
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن