شملی - ملی شیمی کشاورز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شملی
نماد 30 رقمی ملی شیمی کشاورز
کد 5 رقمی نماد MECZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MECZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ملی شیمی کشاورز
نام لاتین شرکت MelliAgro-Chemical
کد 4 رقمی شرکت MECZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MECZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی