سخواف - سیمان مجد خواف

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سخواف
نماد 30 رقمی سیمان مجد خواف
کد 5 رقمی نماد SEKP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SEKP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان مجد خواف
نام لاتین شرکت Majd Khaf
کد 4 رقمی شرکت SEKP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SEKP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ