کباده - تولید خاک نسوزاستقلال آباده

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کباده
نماد 30 رقمی تولید خاک نسوزاستقلال آباده
کد 5 رقمی نماد KBDP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KBDP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولید خاک نسوزاستقلال آباده
نام لاتین شرکت Abadeh fireclay
کد 4 رقمی شرکت KBDP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KBDP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات سرامیکی نسوز