بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بخاور
نماد 30 رقمی بیمه زندگی خاورمیانه
کد 5 رقمی نماد MLIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MLIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه
نام لاتین شرکت MiddleEast LifeINS
کد 4 رقمی شرکت MLIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MLIZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه زندگی