لخانه - لوازم‌ خانگی‌ پارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لخانه
نماد 30 رقمی لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
کد 5 رقمی نماد LKPP1
کد 12 رقمی نماد IRO7LKPP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
نام لاتین شرکت Pars Alliance
کد 4 رقمی شرکت LKPP
کد 12 رقمی شرکت IRO7LKPP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ماشین آلات و تجهیزات
زیرگروه تولید وسایل خانگی