فنورد - نوردوقطعات‌ فولادی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فنورد
نماد 30 رقمی نوردوقطعات‌ فولادی‌
کد 5 رقمی نماد NGFO1
کد 12 رقمی نماد IRO1NGFO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نوردوقطعات‌ فولادی‌
نام لاتین شرکت R. Mill Prod.
کد 4 رقمی شرکت NGFO
کد 12 رقمی شرکت IRO1NGFO0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه