فاخر - صندوق س.ثروت افزون فاخر-د

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/27 14:54:24
حباب قیمت
آخرین قیمت 12696 0.14
اولین قیمت 11697 -7.74
بیشترین قیمت 12697 0.15
کمترین قیمت 12696 0.14
قیمت پایانی 12696 0.14
قیمت پایانی روز قبل 12678
حداکثر قیمت مجاز 13945.00 9.99
حداقل قیمت مجاز 11411.00 -9.99
تعداد معاملات 35
حجم معاملات 12447901
ارزش معاملات 158038666290
میانگین حجم ماه 18212076

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/03/27 04:15:00
آخرین NAV 12680 0.08
NAV روز قبل 12670

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 182452 12265449
حجم فروش 235581 12212320
تعداد خرید 10 2
تعداد فروش 7 5

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی فاخر
نماد 30 رقمی صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
کد 5 رقمی نماد FARF1
کد 12 رقمی نماد IRT3FARF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
نام لاتین شرکت Fakher ETF
کد 4 رقمی شرکت FARF
کد 12 رقمی شرکت IRT3FARF0004
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

تبادل نظر