شکبیر - پتروشیمی امیرکبیر

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:42:09
آخرین قیمت 84050 2.94
اولین قیمت 81150 -0.61
بیشترین قیمت 84050 2.94
کمترین قیمت 81150 -0.61
قیمت پایانی 81950 0.37
قیمت پایانی روز قبل 81650
حداکثر قیمت مجاز 84050.00 2.94
حداقل قیمت مجاز 79250.00 -2.94
تعداد معاملات 46
حجم معاملات 175300
ارزش معاملات 14662019550
میانگین حجم ماه 359931

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 7786 167514
حجم فروش 175300 0
تعداد خرید 9 2
تعداد فروش 26 0

شناسه سهام

نماد فارسی شکبیر
نماد 30 رقمی پتروشیمی امیرکبیر
کد 5 رقمی نماد PKBP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PKBP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی امیرکبیر
نام لاتین شرکت Amir Kabir Co.
کد 4 رقمی شرکت PKBP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PKBP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود