حاریا - کشتیرانی آریا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حاریا
نماد 30 رقمی کشتیرانی آریا
کد 5 رقمی نماد ARAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ARAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشتیرانی آریا
نام لاتین شرکت Arya Shipping
کد 4 رقمی شرکت ARAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ARAP0004
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه حمل و نقل آبی
زیرگروه حمل و نقل دریایی وحمل ونقل درآبهای ساحلی