قلرست - قند لرستان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قلرست
نماد 30 رقمی قند لرستان‌
کد 5 رقمی نماد GLOR1
کد 12 رقمی نماد IRO1GLOR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند لرستان‌
نام لاتین شرکت Lorestan Sugar
کد 4 رقمی شرکت GLOR
کد 12 رقمی شرکت IRO1GLOR0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر