توسکا - صندوق س توسعه فولاد- ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی توسکا
نماد 30 رقمی صندوق س توسعه فولاد- ثابت
کد 5 رقمی نماد TSCA1
کد 12 رقمی نماد IRT1TSCA0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س توسعه فولاد- ثابت
نام لاتین شرکت TOSCA ETF
کد 4 رقمی شرکت TSCA
کد 12 رقمی شرکت IRT1TSCA0002
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت