کرازی - کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:59
آخرین قیمت 1420 -0.28
اولین قیمت 1408 -1.12
بیشترین قیمت 1459.0000 2.46
کمترین قیمت 1408.0000 -1.12
قیمت پایانی 1427 0.21
قیمت پایانی روز قبل 1424
حداکثر قیمت مجاز 1523.00 6.95
حداقل قیمت مجاز 1325.00 -6.95
تعداد معاملات 626
حجم معاملات 31599855
ارزش معاملات 45102693222
میانگین حجم ماه 36488684

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 17123293 14476562
حجم فروش 25838733 5761122
تعداد خرید 246 2
تعداد فروش 151 4

شناسه سهام

نماد فارسی کرازی
نماد 30 رقمی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
کد 5 رقمی نماد TSRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1TSRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
نام لاتین شرکت Razi P. Glasses
کد 4 رقمی شرکت TSRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1TSRZ0007
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه