غگیلا - شیرپاستوریزه پگاه گیلان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غگیلا
نماد 30 رقمی شیرپاستوریزه پگاه گیلان
کد 5 رقمی نماد PEGZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PEGZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان
نام لاتین شرکت Pegah Gilan
کد 4 رقمی شرکت PEGZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PEGZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات