وصنعت - سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وصنعت
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
کد 5 رقمی نماد SNMA1
کد 12 رقمی نماد IRO1SNMA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
نام لاتین شرکت Ind. & Mine Inv
کد 4 رقمی شرکت SNMA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SNMA0007
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی