صامیا601 - صکوک مرابحه خزامیا601-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صامیا601
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه خزامیا601-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE561
کد 12 رقمی نماد IRB6AE560611
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه خزامیا601-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Zamyad601
کد 4 رقمی شرکت AE56
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE560613
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری