آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غگز
نماد 30 رقمی گز سکه
کد 5 رقمی نماد GSKS1
کد 12 رقمی نماد IRO5GSKS0001
نوع اوراق شرکت های کوچک و متوسط
نام شرکت گز سکه
نام لاتین شرکت Gaz Sekkeh
کد 4 رقمی شرکت GSKS
کد 12 رقمی شرکت IRO5GSKS0004
بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس
کد تابلو 9
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات