وجامی - سرمایه گذاری جامی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وجامی
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری جامی
کد 5 رقمی نماد JMIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7JMIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری جامی
نام لاتین شرکت Jami investment
کد 4 رقمی شرکت JMIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7JMIP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی