کپشیر - پشم‌شیشه‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کپشیر
نماد 30 رقمی پشم‌شیشه‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد PSIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1PSIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پشم‌شیشه‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Glass Wool
کد 4 رقمی شرکت PSIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1PSIR0002
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه