پلاسک - پلاسکوکار

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پلاسک
نماد 30 رقمی پلاسکوکار
کد 5 رقمی نماد PLKK1
کد 12 رقمی نماد IRO1PLKK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پلاسکوکار
نام لاتین شرکت Plascokar Saipa
کد 4 رقمی شرکت PLKK
کد 12 رقمی شرکت IRO1PLKK0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید محصولات پلاستیکی