اوصتا - صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 11:27:40
حباب قیمت
آخرین قیمت 36878.0000 0.15
اولین قیمت 36877 0.15
بیشترین قیمت 36878.0000 0.15
کمترین قیمت 36877.0000 0.15
قیمت پایانی 36877 0.15
قیمت پایانی روز قبل 36823
حداکثر قیمت مجاز 40505.00 10
حداقل قیمت مجاز 33141.00 -10
تعداد معاملات 94
حجم معاملات 46043548
ارزش معاملات 1697958151310
میانگین حجم ماه 11250232

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/03/30 12:44:00
آخرین NAV 36910 0.1
NAV روز قبل 36872

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 705823 45337725
حجم فروش 263201 45780347
تعداد خرید 21 5
تعداد فروش 12 10

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اوصتا
نماد 30 رقمی صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
کد 5 رقمی نماد AVSF1
کد 12 رقمی نماد IRT3AVSF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
نام لاتین شرکت Andishe Varzan ETF
کد 4 رقمی شرکت AVSF
کد 12 رقمی شرکت IRT3AVSF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

تبادل نظر