فنوال - نورد آلومینیوم‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فنوال
نماد 30 رقمی نورد آلومینیوم‌
کد 5 رقمی نماد NALM1
کد 12 رقمی نماد IRO1NALM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نورد آلومینیوم‌
نام لاتین شرکت Aluminum R.
کد 4 رقمی شرکت NALM
کد 12 رقمی شرکت IRO1NALM0004
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن