والبر - سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی والبر
نماد 30 رقمی سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد ALBZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1ALBZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
نام لاتین شرکت S*Alborz Inv.
کد 4 رقمی شرکت ALBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1ALBZ0003
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی