سی تیپ2ن24 - گواهی سیمان تیپ2هگمتان(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن24
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2هگمتان(ن)
کد 5 رقمی نماد N0241
کد 12 رقمی نماد IRK2N0240001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2هگمتان(ن)
نام لاتین شرکت CementTip2Hegmatan
کد 4 رقمی شرکت N024
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0240005
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ