سمتاز - سیمان ممتازان کرمان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سمتاز
نماد 30 رقمی سیمان ممتازان کرمان
کد 5 رقمی نماد CMKP1
کد 12 رقمی نماد IRO7CMKP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان ممتازان کرمان
نام لاتین شرکت Momtazan Cement
کد 4 رقمی شرکت CMKP
کد 12 رقمی شرکت IRO7CMKP0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ