خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خفناور
نماد 30 رقمی مهندسی صنعتی روان فن آور
کد 5 رقمی نماد RFNZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7RFNZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور
نام لاتین شرکت Ravan Fan Avar
کد 4 رقمی شرکت RFNZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7RFNZ0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری