صخوز412 - صکوک مرابحه فخوز412-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صخوز412
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه فخوز412-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE371
کد 12 رقمی نماد IRB6AE3704C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه فخوز412-بدون ضامن
نام لاتین شرکت Sokuk M Fekhuz412
کد 4 رقمی شرکت AE37
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE3704C2
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه