صعبید602 - صکوک مرابحه دعبید602-3ماهه18%

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 06:10:12
آخرین قیمت 964845 0
اولین قیمت 964845 0
بیشترین قیمت 964845 0
کمترین قیمت 964845 0
قیمت پایانی 964845 0
قیمت پایانی روز قبل 964845
حداکثر قیمت مجاز 1013087.00 5
حداقل قیمت مجاز 916603.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی صعبید602
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه دعبید602-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE621
کد 12 رقمی نماد IRB6AE620621
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه دعبید602-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk M DABID
کد 4 رقمی شرکت AE62
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE620623
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

تبادل نظر