خکرمان - سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:27
آخرین قیمت 4830 2.33
اولین قیمت 4830 2.33
بیشترین قیمت 4910 4.03
کمترین قیمت 4690 -0.64
قیمت پایانی 4830 2.33
قیمت پایانی روز قبل 4720
حداکثر قیمت مجاز 4950.00 4.87
حداقل قیمت مجاز 4490.00 -4.87
تعداد معاملات 317
حجم معاملات 2644088
ارزش معاملات 12776867710
میانگین حجم ماه 7797264

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2644088 0
حجم فروش 2644088 0
تعداد خرید 103 0
تعداد فروش 122 0

شناسه سهام

نماد فارسی خکرمان
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
کد 5 رقمی نماد KKHP1
کد 12 رقمی نماد IRO3KKHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
نام لاتین شرکت Arman Gostar Pariz
کد 4 رقمی شرکت KKHP
کد 12 رقمی شرکت IRO3KKHP0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری