خکرمان - سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خکرمان
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
کد 5 رقمی نماد KKHP1
کد 12 رقمی نماد IRO3KKHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
نام لاتین شرکت Arman Gostar Pariz
کد 4 رقمی شرکت KKHP
کد 12 رقمی شرکت IRO3KKHP0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری