مبین062 - اجاره اعتمادمبین توسعه14061227

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مبین062
نماد 30 رقمی اجاره اعتمادمبین توسعه14061227
کد 5 رقمی نماد EM081
کد 12 رقمی نماد IRB3EM0806C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره اعتمادمبین توسعه14061227
نام لاتین شرکت EMobinIJRTOS280317
کد 4 رقمی شرکت EM08
کد 12 رقمی شرکت IRB3EM0806C0
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره